ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

HATÁLYOS ETTŐL A NAPTÓL: 2022. AUGUSZTUS 1.

 

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Az ATLANTI-SZERSZÁM Kereskedelmi és Szállító Kft. (székhely: 6728 Szeged, Fonógyári út 9., adószám: 11083243-2-06), mint Szállító (“Szállító”) a Megrendelői részére az alábbi szerződéses feltételek mentén értékesíti az általa forgalmazott termékeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

1. CÉGADATOK:

Név: ATLANTI-SZERSZÁM Kereskedelmi és Szállító Kft.

Székhely: 6728 Szeged, Fonógyári út 9.

Levelezési cím: 6728 Szeged, Fonógyári út 9.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 06 09 002107

Adószám: 11083243-2-06

Bankszámlaszám: 10300002-28512662-00003285

Képviselő: Csóti József

Telefonszám: 06 62 444 021

E-mail: info@atlanti-szerszam.hu

Honlap: www.atlanti-szerszam.hu

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2021. június 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szállító jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szállító azok hatályba lépésének napján a weboldalán közzéteszi. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen ÁSZF nem azonos a társaságunk weboldalának használtára vonatkozó ÁSZF-el, és nem vonatkozik a webáruházi vásárlásokra. Jelen dokumentum a standard kis- és nagykereskedelmi értékesítéseket szabályozza.

2.3. A Szállító csak vállalkozásokat, azaz fogyasztónak nem minősülő Megrendelőket tud kiszolgálni. (B2B kereskedelem)

2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Megrendelőt és a Szállítót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Az itt nem szabályozott és részletezett feltételek esetében a Ptk. előírásait tartjuk irányadónak.

Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A társaságunk bármely e-mail címére megküldött megrendelésével Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Megrendelő és az Szállító között létrejövő szerződés részét képezi.

 

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:

A Szállító Megrendelői részére gyártás technológiai megoldásokat, gyártástámogató eszközöket, gépeket, berendezéseket kínál elsősorban a fémipari megmunkálások területén, mely keretében az általa forgalmazott eszközöket (továbbiakban eszközök, vagy termékek) kívánja értékesíteni Megrendelői részére. A Szállító rendelkezik a jelen Szerződés tárgyát képező eszközök értékesítési jogával, és ezen eszközök értékesítéséhez szükséges engedélyekkel.

 

Megrendelhető termékek

A Megrendelő a Szállító terméklistájából, illetve Megrendelőnek címzett ajánlata, valamint nyilvános ajánlata alapján (továbbiakban terméklista, illetve ajánlat) az abban szereplő árakon rendelhet meg eszközöket. Az eszközök specifikációit, a Szállító a Megrendelő rendelkezésére bocsátja, és vállalja, hogy az eszközök paraméterei ezen specifikációknak megfelelnek, a Szállító szavatolja a termékek specifikációnak és törvényben, meghatározott minőségi kritériumoknak való megfelelést.

A megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól árajánlatunkban, weboldalunkon, illetve területi képviselő kollégáink tolmácsolásában adunk tájékoztatást.

Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szállító ügyfélszolgálata és területi képviselői készséggel áll Megrendelő rendelkezésére (elérhetőségek: https://atlanti-szerszam.hu/kapcsolat/ menüpont alatt).

 

4. A RENDELÉS MENETE

4.1. Ajánlatkérés

A Megrendelő a Szállítótól ajánlatot kér az általa forgalmazott eszközökre, mely ajánlatkérésre a Szállító megküldi vonatkozó írásos ajánlatát, (ezzel szerződéses joghatásában megegyező a Szállító nyilvános ajánlata) melyre a Megrendelő azzal megegyező tartalmú Megrendelést küld a Szállítónak írásban. A Szállító az alábbi e-mail címre várja a megrendeléseket, melyet a küldési e-mail címen visszaigazol, ezáltal létrejön a Megrendelés.

 

4.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

A Szállító rendelésleadási e-mail címe: rendeles@atlanti-szerszam.hu

 

A Megrendelő megrendelést küld a Szállító fenti e-mail címére, pontosan beazonosítva a megrendelni kívánt eszközöket, azok mennyiségét és az elvárt szállítási időt.

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben (munkanapokon 8:00-16:00 óráig) történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

A Szállító a megrendelést két munkanapon belül a Megrendelő e-mail címére küldött megrendelés visszaigazolással visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a Megrendelő által fizetendő teljes összeget, a szállítás díját és a szállítás várható határidejét. A Szállító Magyarország területén belül vállal kiszállítást.

A Megrendelés a visszaigazolással, illetve a Megrendelő, módosított ajánlatot elfogadó e-mail-ben történő megrendelésével számít befogadott érvényes megrendelésnek.

 

4.3. Egyéb információk

Amennyiben a szállítási cím eltér a megadott számlázási címtől a Megrendelőnek lehetősége van más szállítási cím megadására.

 

Előfordulhat, hogy Szállító a megrendelést a megadott paraméterekkel nem tudja teljesíteni, úgy alternatív ajánlatát megküldi a Megrendelő felé. Amennyiben a Megrendelő a Szállító ajánlatára reagálva az Ajánlatot módosított feltételekkel kívánja elfogadni, úgy a megrendelés a Szállítónak megküldött ezen módosított megrendelésének Szállító által történő visszaigazolásával jön létre.

 

Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szállító ügyfélszolgálata készséggel áll Megrendelő rendelkezésére (elérhetőségek: https://atlanti-szerszam.hu/kapcsolat/).

 

5. A MEGRENDELT TERMÉK ELLENÉRTÉKÉNEK ÉS A SZÁLLÍTÁS DÍJÁNAK FIZETÉSÉNEK MÓDJA

A Megrendelésre vonatkozó fizetési feltételeket a Szállító ajánlata, vagy rendelés visszaigazolása tartalmazza. Szállító a számláját ez alapján állítja ki.

Tájékoztatjuk, hogy Szállító rendszeresen figyeli a partnerei fizetőképességét, és saját szabályzata alapján minősíti azokat. Ezen információkat felhasználva dönt a fizetési feltételekről, esetleges áruszállítási korlátozásokról.

 

A 5.1. pontban kerülnek ismertetésre az általános fizetési módok.

 

Az esetlegesen előforduló számlareklamációkat az itt elérhető adatlapon tudjuk fogadni:

https://atlanti-szerszam.hu/szamla-reklamacio/

 

5.1. A megrendelt termék fizetésének módja

Banki előleg fizetéssel történő teljesítés:

ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben küldjük ez előlegbekérő levelünket melyben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a díjbekérő számot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.

Utólagos banki átutalás:

Szállító a termék leszállításával egyidejűleg szállítólevelet állít ki a Megrendelő részére. A számlázás ez alapján történik. A kiállított számla devizaneme a megrendelés visszaigazolás szerinti.

Szállító a számlát minden szállításkor kibocsátja. Megrendelő a számla ellenértékét a számlán feltüntetett bankszámlaszámra a megadott határidőig, átutalással köteles teljesíteni.

Személyesen történő teljesítés: 

Ez esetben Ön az üzemeltető székhelyén/telephelyén forintban készpénzben fizeti meg a termék vételárát.

Társaságunk bankkártyás fizetési módot nem fogad el, sem a telephelyeken, sem a webshop felületén keresztül.

Utánvéttel történő teljesítés:

A terméket az általunk megbízott GLS futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.

Utánvéttel fizetés esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek készpénzben kell kifizetni. 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

5.2. Szállítás módjai és díjszabása

Részletes leírás a jelen dokumentum mellékleteként csatolt „Szállítási díj” tájékoztatóban olvasható.

5.3. Késedelmes fizetés és Tulajdonjog fenntartás

Szállító a számláját a mindenkor érvényes Áfa és Számviteli előírásoknak megfelelően állítja ki.

Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére az Atlanti-Szerszám Kft a Polgári Törvénykönyvben megállapított késedelmi kamat felszámítására jogosult. Késedelmes fizetés vagy a fizetés elmulasztása esetén Szállító a még nem teljesített tételek átadását felfüggesztheti, a szerződéstől elállhat, illetve fizetési biztosítékot kérhet a további áruátadáshoz. Ezen kívül Szállító jogosult a jövőbeli más szállításokkal kapcsolatosan a fizetési módot előrefizetésre vagy készpénzfizetésre módosítani.

A számla teljes körű kiegyenlítéséig az Atlanti-Szerszám Kft fenntartja az áru feletti tulajdonjogát.

 

6. TERMÉK ÁTVÉTEL, FUVAROZÁS

A Megrendelés leadása előtt felek egyeztetik a Fuvarozási mód kiválasztását. A Megrendelő elfogadja a megadott fuvarozási díjat. Ez a rendeléshez kapcsolódó számlán is külön tételként fog megjelenni.

A megrendelés leadása során az Ügyfél az alábbi szállítási módok közül választhat:

6.1. Házhoz szállítás futárszolgálattal:

Megrendeléseiket alap esetben a GLS Futárszolgálat szállítja házhoz Önnek.

Fuvarozó:

GLS General Logistics Systems /futárszolgálat, mint vállalkozás/

Adószám: 12369410-2-44

Székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2

Telefon: +36 29 886 660

E-mail: info@gls-hungary.com

6.2. Személyes átvétel: 

Termékeink a webáruházban történt megrendelése után személyesen is átvehetők az alábbi címeken:

- Atlanti-Szerszám Kft. (1163 Budapest, Főhadnagy u. 3.)

- Atlanti-Szerszám Kft. (6728 Szeged, Fonógyári út 9.)

Ebben az esetben a rendelés feladását követően időpont egyeztetésre van szükség munkatársainkkal, hogy átvételkor biztosan raktáron legyen a megrendelt termékcikk.

A megrendelt termék átvételének lehetséges időpontjáról ügyintézőnk e-mailen értesíti Önt!

GLS által nem szállítható megrendelés esetén a szállítási költséget a megrendelés értékének, a termék típusának megfelelően egyedileg állapítjuk meg, melyet a megrendelés visszaigazolásban rögzítünk.

6.3. Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 2-4 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron rendelés visszaigazoló levelünkben tájékoztatjuk a várható szállítási határidőről.

6.4. Szállítási reklamáció:

Csomagszállítással (termék-hiány-többlet) / sérült csomaggal kapcsolatos reklamációt a csomag kézhezvételétől számított 72 órán belül áll módunkban befogadni.

https://atlanti-szerszam.hu/logisztikai-reklamacio/

 

Hol érdeklődhetek a csomagom után?

Ügyfélszolgálatunk telefonszáma: 1/433-2678

Email cím: bpiroda@atlanti-szerszam.hu

(Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 8-16h)

6.5. Kárveszély

Az áru leszállítását követően a kárveszély kockázatát a Megrendelő viseli. Őt terheli a termék elpusztulásának, elvesztésének, megsemmisülésének, sérülésének, meghibásodásának minden kockázata, amelyekért harmadik személy (Szállító vagy Fuvarozó) nem tehető felelőssé.

 

7. SZAVATOSSÁG, MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÁTVÉTEL

A Szállító szavatolja a termékek minőségét, hogy azok megfelelnek az ajánlatban, termékleírásban foglaltaknak továbbá szavatolja a szerződésnek megfelelő paraméterek szerint történő teljesítést.

Az Atlanti-Szerszám Kft. kárviselési felelőssége a Megrendelt eszközök Megrendelő, vagy megbízottja, fuvarozója által történő átvételével átszáll a Megrendelőre, az ajánlatban, megrendelés visszaigazolásban foglalt szállítási ponton, a Megrendelő a szerződésszerű teljesítést köteles átvenni.

A Megrendelő köteles a terméket átvételkor megvizsgálni, és ha van a kifogását haladéktalanul jelezni a Szállító felé. A Megrendelő a Szállító felé az átvétel során különösen köteles jelezni a termék mennyiségét, megjelenését, állagát illető kifogásait, a termék sérüléseit, hibáit.

 

Hibás teljesítés: kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

Szállítási/mennyiségi kifogás kezelése:

Szállító hibásan teljesít, ha:

1.    Kívülről sérült a csomag, hiányos a teljesítés

2.    Termék sérülten érkezik

3.    Nem a megfelelő termék került kiküldésre

4.    Nem a megfelelő mennyiség került kiküldésre

5.    A termék csak papíron került kiküldésre (pl. üres csomag)

 

Szállító mennyiségi kifogást csak az áru átadáskor, az átvételi bizonylaton (szállítólevélen vagy számlán) jelölve és a https://atlanti-szerszam.hu/logisztikai-reklamacio/ adatlap kitöltésével fogad el a csomag kézhezvételétől számított 72 órán belül.

 

Minőségi reklamáció:

Amennyiben a csomag sérülésmentesen megérkezik, de benne a termék láthatóan sérült, Megrendelő a minőségi hibát tapasztalva – az áru átvételétől számított 8 napon belül – a honlapunkon elérhető minőségi reklamációs felületet kitöltve jelezheti a problémát.

https://atlanti-szerszam.hu/minosegi-reklamacio/

 

Amikor a terméken szállítási sérülés nyoma nem látható, és a minőségi probléma az alkalmazás során jelentkezik a minőségi reklamációt minden esetben a lejárati idő előtt, de legfeljebb a szállítást követő 365. napig fogadjuk el.

A honlapunkon elérhető minőségi reklamációs felület elérhetősége:

https://atlanti-szerszam.hu/minosegi-reklamacio/

 

Az Atlanti-Szerszám Kft. által szállított árukra a jogszabályokban meghatározott jótállási és szavatossági kötelezettségeket vállalja. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul írásban értesíteni Szállítót, aki megvizsgálja a hiba jogosságát és közös megállapodás alapján intézkedik a hiba elhárításáról. Az áru visszaszállítása csak külön megállapodás alapján történhet.

 

8. ELÁLLÁSI JOG, VISSZÁRU

Elállási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Visszáru kezelési költség

A Megrendelő a rendelést/szállítást követően - vagy önhibájából hibás rendelést adott le - dönthet úgy, hogy saját akaratból eláll a vásárlástól, kérhet jóváírást vagy cserét. Erre csak abban az esetben van lehetőség, ha az áru az eredeti, bontatlan csomagolásában, sérülésmentes állapotban van, és a Megrendelő számlával (szállítólevéllel) igazolni tudja a termék származását, átvételét és árát. Minden jóváírás vagy csere esetében a Szállító a cserélendő vagy jóváírandó termék összértékének 30%-ával megegyező kezelési díjat számol fel.

Egyedi, speciális igény alapján gyártott, feldarabolt termékek visszavételére vagy cseréjére nincs lehetőség. Továbbá a 3M, BDS, Metabo, Milwaukee és Sika márkájú termékek visszavételére sincs lehetőség, ugyanis ott a gyártói szabályozás alapján visszárura nincs lehetőség.

 

9. HATÁRIDŐK ÉS KÁRFELELŐSSÉG

9.1. Szállítási határidő

A szállítási határidő a Szállító megrendelés visszaigazolásában szerepel. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy korábban teljesítsen, illetve fenntartja a részszállítás jogát.

Amennyiben a Megrendelt eszközöket az Atlanti-Szerszám Kft. nem tudja határidőre szállítani – és 30 napon túli* szállítási késedelembe eshet -, úgy köteles azt előre jelezni a Megrendelőnek és a Megrendelővel egyeztetve új határidőt kijelölni. Amennyiben a póthatáridő eredménytelenül letelt, úgy a Megrendelő írásban elállhat a szerződés teljesítésétől érdekmúlásra való hivatkozással.

(*kivételt képez ez alól, ha az eredeti megrendelés visszaigazolás 30 napon túli volt)

 

9.2 Kártérítés

A Szállító köteles a Megrendelő ebből fakadó kárát megtéríteni, melynek maximális értéke a megrendelés nem teljesített részének nettó értéke.

Azonban Szállítónak kártérítési kötelezettsége csak akkor van, ha szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethető vissza a szállítási késedelem. Nem illeti meg kártérítés a Megrendelőt a nála felmerült okból állt elő szállítási késedelem, valamint vis maior esetén. Az Atlanti-Szerszám Kft. itt tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Gyártótól eredő késedelemért nem tud felelősséget vállalni.

 

A szállítási határidő az Atlanti-Szerszám Kft. visszatartási jogának időtartamával meghosszabbodik. Szállító jogosult az árut mindaddig visszatartani, amíg Megrendelő a Felek között meglévő bármely szerződésből eredő kötelezettségével késedelemben van (pl. fizetési késedelem).

 

10. JÓTÁLLÁS

Fogyasztónak nem minősülő vevők esetén az ipari vagy szakmai célokra igénybe vett Szerszámokra 12 (tizenkét) havi jótállás érvényes. A jótállás kezdő időpontja az a dátum, amikor az első tulajdonos a gépet megvásárolta. Az eredeti vásárlási bizonylat (számla) dátuma a mérvadó.

 

Szállító adott esetben biztosítja a gyártók által vállalt, 1 évnél hosszabb időre szóló jótállás lehetőségét is. Ennek feltétele, hogy Ön a Szerszám vásárlásának időpontjától számított négy héten belül a gyártó weboldalán regisztrálja a terméket. Hogy mely gyártók termékei esetében érvényesíthető a plusz garancia arról kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon, illetve a termékek adatlapján feltüntetjük ezt az információt.

 

A jótállás nem vonatkozik:

·     tartozékokra;

·     bemutató készülékekre;

·     azon alkatrészekre, amelyek használattal kapcsolatos vagy egyéb természetes kopásnak vannak kitéve, valamint a Szerszám azon hibáira, amelyek használattal kapcsolatos vagy egyéb természetes kopásra vezethetők vissza;

·     a Szerszám azon hibáira, amelyek a kezelési útmutatások figyelmen kívül hagyására, nem rendeltetésszerű használatra, rendellenes környezeti feltételekre, nem szakszerű üzemi feltételekre, túlterhelésre, a karbantartás vagy az ápolás elmulasztására vezethetők vissza;

·     a Szerszám azon hibáira, amelyek a nem eredeti tartozékok, kiegészítők vagy pótalkatrészek használatára vezethetőek vissza;

·     olyan Szerszámokra, amelyeken módosításokat vagy kiegészítéseket végeztek, illetve olyan Szerszámokra, amelyeket részben vagy teljesen szétszereltek; továbbá

·     az előírt tulajdonságok olyan csekély mértékű eltéréseire, amelyek a Szerszám értékét és használhatóságát tekintve jelentéktelenek.

 

A jótállási igényt a jótállási időtartamon belül kell érvényesíteni. Ehhez az érintett Szerszámot az eredeti vásárlási bizonylat másolatával – amelynek tartalmaznia kell a vásárlási dátumot és a termék megnevezését –, illetve adott esetben a jótállási jeggyel együtt a-Szolgálatnál teljes egészében le kell adni, vagy oda bekell küldeni. A szállítási költség és a szállítási kockázat Önt terheli.

 

Az Atlanti-Szerszám Kft. szerviz szolgálatának elérhetőségei:

Cím: 6728 Szeged, Fonógyári út 9.

Tel.: 62/444-614 | E-mail: szerviz@atlanti-szerszam.hu

Nyitvatartás: hétfőtől – péntekig: 07:30-16:30 óráig

 

Jelen jótállási feltételekben meghatározottakon felül, a Szállítói és a gyártói jótállás keretében a Megrendelőt egyéb jótállási igények nem illetik meg, a Megrendelő kiváltképp nem jogosult csereszerszámra a javítás időtartama alatt.

 

A jótállási szolgáltatások a Szerszám gyártói jótállási idejét nem hosszabbítják és nem újítják meg.

 

A jótállásból eredő igények átruházása nem lehetséges. Ez a jótállás nem érvényesíthető használtan vásárolt készülékek esetében sem.

 

11. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, VITARENDEZÉS

11.1. Szállító csak a neki felróható jogellenes magatartással okozott károkért felel a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

 

11.2. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, pandémia, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály (vis major) következményeképpen, amely a Megrendelő, illetőleg a Szállító hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 

11.3. Vitás kérdések rendezése

A felek a jelen szerződésből eredő jogvitákat elsősorban kölcsönös egyeztetéssel, békés úton igyekeznek megoldani. Ennek sikertelensége esetén, értékhatártól függően kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetőleg a Csongrád-Csanád Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok előírásai az irányadóak.

 

12. TITOKTARTÁS

A Felek jelen szerződés révén, annak teljesítése során a másik fél ügyviteléről ügyfeleiről tudomására jutott üzleti információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával adja ki. A titoktartási rendelkezések megsértéséért, a titoktartási rendelkezéseket megszegő Fél teljes kártérítéssel felel.

 

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

13.1. Szállító kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 

13.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

13.3. Amennyiben Szállító a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szállító egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

13.4. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor, külön értesítés nélkül módosítsa, annak figyelembevételével, hogy a már elküldött rendelésre még a változtatás előtt hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.

 

 

 

Szeged, 2022. augusztus 1.                                                                                                                           Atlanti-Szerszám Kft.

 

 

 

Mellékletek:

Cégismertető prospektus:

https://atlanti-szerszam.hu/wp-content/uploads/2018/06/Atlanti-Szerszam-ceges-bemutato-2018-small.pdf

 

Reklamáció bejelentő lapok:

https://atlanti-szerszam.hu/logisztikai-reklamacio/

https://atlanti-szerszam.hu/szamla-reklamacio/

https://atlanti-szerszam.hu/minosegi-reklamacio/

 

ISO 9001:2015 tanúsítvány:

https://atlanti-szerszam.hu/wp-content/uploads/2021/12/tanusitvany_MIR_magyar_HU19563-21_2021-11-22.pdf

 

 

„Szállítási díj” tájékoztató:

 

Atlanti-Szerszam-logo_white_small_opt

Az Atlanti-Szerszám Kft. 1992-óta van jelen a magyar piacon. Büszkék vagyunk arra, hogy immáron negyed százada nyújtunk elsőrangú szakmai tanácsadást Magyarország legkiválóbb ipari szereplőinek.

Elérhetőségek

Szeged Központi iroda és szerviz
6728 Szeged, Fonógyári út 9.
Telefon: 62/444-021, 30/299-3000

Budapesti iroda
1163 Budapest, Főhadnagy utca 3.
Telefon: 1/43-32-678

E-mail: info@atlanti-szerszam.hu
Munkanapokon: 8:00 - 17:00

Copyright 2024 © Minden jog fenntartva.