Általános szerződési feltételek

Köszönjük, hogy meglátogatta ezt a weboldalt és reméljük, hogy elnyeri tetszését az itt található tartalom.

Az Atlanti-Szerszám Kft. (székhely: 6728 Szeged, Fonógyári út 9.; adószám: 11083243-2- 06; Cégjegyzékszám: 06-09-002107) („Atlanti“) elkötelezett a weboldalt használók bizalmának megtartása iránt. A weboldal használatára az alábbi feltételek érvényesek.

Felelősség

Az Atlanti mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon található anyagok pontosságát és elkerülje a zavarokat. Az Atlanti nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, zavarból, az oldal elérhetetlenségéből vagy egyéb eseményből eredő közvetlen (pl. számítógép meghibásodása) vagy közvetett (pl. elmaradt haszon) károkért. A Felhasználó vállalja, hogy a weboldalon található anyagokat kizárólag saját felelősségére használja.

Az Atlanti arra törekszik, hogy a honlapján közzétett információk és adatok pontosak és időszerűek legyenek. Azonban – sem kifejezetten, sem hallgatólagosan – nem tesz ígéretet és nem vállal semminemű szavatosságot a rendelkezésre bocsátott információk és adatok helytállósága, időszerűsége és hiánytalansága tekintetében, különösen ami a bemutatott termékek minőségét, rendelkezésre állását vagy bizonyos célokra való alkalmasságát illeti.

A weboldal az Atlanti weboldalán kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az Atlantinak nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. Így a legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, illetve ismerje azok esetleges módosításait.

Amennyiben a Felhasználó külső weboldalt üzemeltet és a jelen weboldalhoz kíván hivatkozást létrehozni az Atlanti ezt nem kifogásolja feltéve, hogy a Felhasználó a jelen weboldal pontos nyitóoldali URL-jét adja meg (pl. mélylinkek használata nem megengedett) és semmilyen módon nem keltheti azt a látszatot, hogy az Atlanti támogatná vagy hozzá kapcsolódna. A „framing“ vagy hasonló megoldások alkalmazása tilos, és a Felhasználó köteles gondoskodni róla, hogy a weboldalra mutató hivatkozás új ablakban nyíljon meg.

Ön a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az atlanti-szerszam.hu hibátlan, akadálymentes működéséért, használatáért (így különösen, hogy az oldal megszakítás nélkül folyamatosan elérhető, működőképes, vagy hogy az esetlegesen jelzett/észlelt hibák kijavításra kerülnek, továbbá hogy az oldal vírus vagy egyéb káros komponensektől mentes, illetve hogy az oldal bármely harware-rel vagy software-rel kompatibilis) az Atlanti semmilyen jótállást/szavatosságot nem vállal. Az Atlanti úgyszintén nem vállal semmilyen jótállást/szavatosságot az atlanti-szerszam.hu oldalon megtalálható információk, anyagok megfelelőségért, időszerűségéért, teljességéért, illetve megbízhatóságáért. Az ilyen anyagok, információk Ön általi bármely célból történő felhasználása kizárólag az Ön felelőssége.

Előfordulhat, hogy harmadik személyek jogosulatlanul hozzáférnek és különféle módosításokat hajtanak végre az atlanti-szerszam.hu oldallal kapcsolatban. Amennyiben ilyen jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás jut az Ön tudomására, kérjük Önt, hogy azt jelentse be a részünkre az esemény minél részletesebb leírásával és a URL elérhetőség feltüntetésével a következő címen: info@atlanti-szerszam.hu.

Kártérítési felelősség korlátozása/kizárása

Tekintettel arra, hogy az atlanti-szerszam.hu használata ellenérték megfizetése nélküli lehetőség az Ön illetve bármely látogató részére, így az Atlanti a Ptk. 314. § (2) bekezdése értelmében mindennemű felelősségét kizárja az atlanti-szerszam.hu használata során az Önt illetve bármely látogatót ért esetleges károk megtérítése tekintetében, amelyet Ön a jelen Felhasználási Szerződés elfogadásával tudomásul vesz és nyugtáz.

Az Atlanti úgyszintén nem vállal semmilyen felelősséget az Ön anyagaihoz, saját tartalomhoz történő engedély nélküli hozzáférésből eredő esetleges károkért és nem szavatolja, hogy az Ön által küldött levelek a címzett részére megérkeznek illetve, hogy az Önnek küldött leveleket Ön megkapja. Az Atlanti semmilyen felelősséget nem vállal harmadik személyek (ideértve az Atlanti munkavállalókat is) által elkövetett bármely jogsértésekért (így például harmadik személyeket megillető szellemi tulajdon megsértése, harmadik személyek magántitokhoz, üzleti titokhoz fűződő jogainak megsértése, harmadik személyek jó hírnevének megsértése illetve személyes adatokhoz fűződő jogainak megsértése).

Impresszum

Atlanti-Szerszám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6728 Szeged, Fonógyári út 9.

Telefon: +36 (62) 444 021

Fax: +36 (62) 440 753

Mail: info@atlanti-szerszam.hu

Cégjegyzékszám: 06-09- 002107

Adószám: 11083243-2- 06

Közösségi adószám: HU 11083243

Kamarai Nyilvántartási szám: CS11083243

Adatvédelem

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a weboldalon megosztott minden személyes adatra vagy anyagra kiterjed. Erről bővebben itt olvashat.

A honlap célja és tartalma

Az Atlanti ezt a honlapot az általunk képviselt kiemelt márkákról, valamint azok termékeiről szóló általános tájékoztatás céljából bocsátja rendelkezésre. Az ezen honlapon bemutatott termékek értékesítése nem webáruházon keresztül történik. Az Atlanti fenntartja magának azt a jogot, hogy ezen honlap tartalmát előzetes értesítés és bárminemű indokolás nélkül bármikor módosítsa, kiegészítse vagy törölje. Az Atlanti az ilyen korrekciók esetleges következményeiért nem vállal felelősséget.

Szerzői, jelölési és egyéb oltalmi jogok

Az ezen a honlapon szereplő információk, szövegek, képek, fotók, hangdokumentumok és videofilmek, formatervek, grafikonok, logók, szimbólumok, nevek, termék-, üzlet- és cégmegjelölések a szellemi tulajdon, harmadik felek szerzői, védjegy- és ipari mintaoltalmi jogainak védelmére hivatott törvények hatálya alá tartoznak. Ezek a jogok teljes körűen a mindenkori jogtulajdonosok számára vannak fenntartva.

A honlap látogatója a honlapot és az általa tartalmazott információkat és adatokat illetően semminemű jogot nem szerez.

A honlap egyes oldalait és / vagy annak kivonatait azzal a feltétellel töltheti le vagy nyomtathatja ki, hogy a szerzői, a védjegy- vagy egyéb tulajdonjogokra utaló jelzéseket nem távolíthatja el.

Amennyiben másról nem esik említés, a jelen honlapon megjelenített védjegyek, logók és egyéb megjelölések (együttesen „védjegyek”) az Atlanti és/vagy az adott márka gyártója védjegy- és egyéb jogainak körébe tartoznak, és az említettek számára oltalom alatt állnak. A jelen honlapon szereplő információk semmiképpen nem értelmezhetők a jelen honlapon megjelenített védjegyek használatára vonatkozó bármilyen engedély vagy jog megadásaként. A jelen honlapon megjelenített védjegyekkel vagy az itt található egyéb tartalmi elemekkel való visszaélés ill. azoknak a jelen használati feltételekben kifejezetten megengedettektől eltérő felhasználása tilos.

Adatvédelem

Amennyiben az internetes ajánlaton belül személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, címek) bevitelének lehetősége merül fel, az ilyen adatok kiszolgáltatása a felhasználó részéről kifejezetten önkéntesen történik. Adatok interneten keresztül – pl. e-mailben – történő továbbításában biztonsági hézagok lehetnek. Az ilyen biztonsági hézagok következtében keletkező károk miatti esetleges felelősség ki van zárva.

Az impresszum vagy hasonló forrás keretében közzétett kapcsolatfelvételi adatok – mint például postai címek, telefon- és faxszámok, valamint e-mail címek – harmadik felek részéről kéretlen információk megküldésére történő felhasználása tilos. Határozottan fenntartjuk magunknak a jogi lépések megtételéhez való jogot az e tilalmat megszegő, úgynevezett spam-üzeneteket küldő feladókkal szemben.

Információk Facebook-os („Like” gombbal történő) csatlakozásokra vonatkozóan

Az Atlanti bevezeti a Facebook-os ajánlógombot. Ennek segítségével Ön kényelmesen tud bizonyos cikkeket ajánlani, és más érdeklődőket erről tájékoztatni. Kattintson rá a gombra; ezután egy új ablakban megjelenik a felhívás, hogy jelentkezzen be a Facebook-ra. Ebben az esetben egy Facebook-süti is felkerül az Ön számítógépére. Ha a Facebook „Like” gombjára kattint, miközben be van jelentkezve Facebook-fiókjába, akkor oldalaink tartalmát összekapcsolhatja Facebook-os profiljával.

Ha nem kattint rá a gombra, vagy ha nincs bejelentkezve a Facebook-ra, akkor számítógépére nem kerül Facebook- süti. Ha Ön Facebook-felhasználó, és be van jelentkezve, és rákattint a gombra, akkor ez az információ továbbításra kerül Facebook-os profiljára. Ekkor más felhasználók láthatják, hogy Ön ezt a cikket ajánlja. Az, hogy pontosan mely felhasználók kapják meg ezt az információt, attól függ, hogy Ön milyen Facebook-os magánszféra-beállításokat hajtott végre.

Ha Ön az ajánló gomb segítségével látogat el egy lapra, akkor az IP-cím továbbításra kerül a Facebook-ra. Adatvédelmi okokból azonban ez anonim, úgyhogy sem a számítógépre, sem annak használójára nem lehet visszakövetkeztetni. Ha nem kívánja, hogy a Facebook az oldalainkon tett látogatását hozzárendelhesse az Ön Facebook-os felhasználói fiókjához, akkor kérjük, jelentkezzen ki Facebook-os fiókjából.

További információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál az alábbi címen:

http://m.facebook.com/r.php?refid=8#!/about/privacy/.

E-mail

A weblap arra is lehetőséget nyújt, hogy a látogató e-mailt küldjön az Atlanti vagy annak munkatársai részére. Az e-mail elküldése a feladó kockázatára történik. Az olyan, jogi természetű közlések – pl. határidők kitűzése, figyelmeztetések, felmondások stb. bejelentése –, amelyeket e-mail útján küldenek el az Atlanti részére, alapvetően nem érvényesek. Különösképpen a Atlanti részére a jelen honlapon keresztül küldött e-mailek megválaszolásának késedelme vagy elmaradása nem értelmezhető sem jogérvényes beleegyezésként, sem ilyen elutasításként.

Alkalmazott jog és bírói illetékesség

Az atlanti-szerszam.hu honlapot az Atlanti-Szerszám Kft. üzemelteti. A weboldal kizárólag magyarországi felhasználók számára készült. Az Atlanti nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk Magyarországon kívül megfelelőek vagy elérhetőek.

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

Atlanti-Szerszam-logo_white_small_opt

Az Atlanti-Szerszám Kft. 1992-óta van jelen a magyar piacon. Büszkék vagyunk arra, hogy immáron negyed százada nyújtunk elsőrangú szakmai tanácsadást Magyarország legkiválóbb ipari szereplőinek.

Elérhetőségek

Szeged Központi iroda és szerviz
6728 Szeged, Fonógyári út 9.
Telefon: 62/444-021, 30/299-3000

Budapesti iroda
1163 Budapest, Főhadnagy utca 3.
Telefon: 1/43-32-678

E-mail: info@atlanti-szerszam.hu
Munkanapokon: 8:00 - 17:00

Copyright 2024 © Minden jog fenntartva.